.

Kasım Faaliyetleri 2018

MAKÜ-TTO ve Kuantum Patent firması tarafından "Patent ve Fikrî Mülkiyet Hakları" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

 


Footer Menü