.

Tüm Duyurular

 • Burdur'da ilk ArGe Merkezi kuruldu! | 16.04.2019
 • Türkiye-AB Rekabetçi Sektörler Programı 50 milyon Avro’luk yeni teklif çağrısı | 16.04.2019
 • KOSGEB/BAKA/TÜBITAK Projeleri Eğitimi, 16-17-18 Nisan 2019 | 16.04.2019
 • Teknoloji Transfer Ofisi tarafından TÜBİTAK-1509 bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi | 09.04.2018
 • MAKÜ-BAKA Teknokent yöneticileri tarafından sanayi işbirliği kapsamında ziyaret ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi | 05.04.2018
 • Teknoloji Transfer Ofisi ve Burdur Gelişim Merkezi işbirliğiyle TÜBİTAK ARDEB PROJE ATÖLYESİ gerçekleştirildi | 02.04.2018
 • Teknokent Genel Müdürümüz Gökhan Yılmaz KOSGEB KOBİGEL programı il çalıştayına katılım gerçekleştirdi | 27.03.2018
 • Teknoloji Transfer Ofisi ve MAKÜ-BAKA Teknokent işbirliğiyle HORIZON 2020/ UFUK 2020 Projeleri Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi | 12.03.2018
 • MAKÜ-Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), Burdur Gelişim Merkezi ve PROGEM Topluluğu işbirliğiyle Lisans Öğrencilerimize yönelik TÜBITAK 2209-A Projeleri bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi | 01.03.2018
 • TGB Derneği Başkanı ve Cyberpark TGB Genel Müdürü Sn. Faruk Inaltekin ile TEKNOKENT Yöneticilerimiz... | 16.01.2018
 • TEKNOKENT Ekibi haftalık olağan toplantıları meyvelerini vermeye başladı. TEKNOKENT A.Ş. uhdesinde Girişimcilere Proje Yazma ve Danışmanlık Alt Birimi oluşturuldu. Ayrıca En kısa sürede TTO işbirliğiyle 1. Ar-Ge Proje Pazarı yapılması planlandı | 12.02.2018
 • TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ(TTO) VE MAKÜ TEKNOKENT “FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME” TOPLANTILARI Yapıldı (1 Şubat -6 Şubat 2018) | 06.02.2018
 • Teknokent Yöneticileri ve KOSGEB Uzmanları Lütfullah Bey ve Aybüke Hanım ile Ar-Ge, inovasyon ve Endüstri Uygulama Projeleri ile ilgili verimli bir toplantı gerçekleştirdiler. Önümüzdeki dönemler için birlikte işbirliği kurma üzerine fikir alış verişinde bulundular | 30.01.2018
 • Teknokent Yöneticileri haftalık olağan toplantısını yaptılar. Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi olarak önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan faaliyetler planlandı | 29.01.2018
 • TEKNOKENT Yöneticileri Sn. Gökhan YILMAZ ve Sn. Nilgün ŞENGÖZ Yönetim Kurulu Üyesi BUTSO Başkanı Sn. Yusuf KEYİK ile alınan bazı kararlar üzerine istişare toplantısı gerçekleşti | 19.01.2018
 • Teknokent Genel Müdürü Gökhan YILMAZ tarafından VESTEL Ar-Ge departmanına ziyaret gerçekleştirildi | 13.11.2017
 • TÜBİTAK 2209/A Projeleri bilgilendirme toplantısı ve Progem Topluluğu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. | 18.10.2017
 • MAKÜ TEKNOKENT KÜMELENME FAALİYETİ TOPLANTILARI | 20.10.2017
 • MAKÜ TEKNOKENT YÖNETİCİLERİNİN FİRMALARI ZİYARETLERİ | 08.10.2017
 • TEKNOKENT YÖNETİCİLERİNİN KATILDIĞI TOPLANTILAR | 01.11.2017
 • TTO / TEKNOKENT BİLGİLENDİRME FAALİYETİ BELGELERİ | 15.09.2017
 • MAKÜ TEKNOKENT ANKARA ZİYARETLERİ | 07.07.2017
 • MAKÜ TEKNOKENT-TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİNİN (TTO) KURULMASI | 11.07.2017